EST
ENG
RUS
 
 
 
    
   

 

Projekti eesmärk
Projekti käigus rajatakse taastuvaid energiallikaid kasutav koostootmisjaam elektri- ja soojusenergia  tootmiseks võimsusega vastavalt 1 MW  ja 10MW, mille tulemusena väheneb aastane fossiilsete kütuste kasutus piirkonnas 6972 t (maagaasi) ja 7 390 t (põlevkivi) võrra ning aastane CO2 heitkogus 22 174 t võrra.

Projekt valmib 2013 aasta  septembriks.